Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080201
O
Odpadové náterové prášky

Detail služby

080201
odpadové náterové prášky
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA INÝCH NÁTEROVÝCH HMÔT VRÁTANE KERAMICKÝCH MAT

Špecifikácie služby