Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080199
Odpady inak nešpecifikované

Detail služby

080199
odpady inak nešpecifikované
Katalóg odpadov|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA A ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV

Špecifikácie služby