Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080121
N
Odpadový odstraňovač farby alebo laku

Detail služby

080121
odpadový odstraňovač farby alebo laku
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA A ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV

Špecifikácie služby