Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080120
O
Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19

Detail služby

080120
vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA A ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV

Špecifikácie služby