Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080118
O
Odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17

Detail služby

080118
odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA A ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV

Špecifikácie služby