Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080116
O
Vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 15

Detail služby

080116
vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 15
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA A ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV

Špecifikácie služby