Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080114
O
Kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13

Detail služby

080114
kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA A ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV

Špecifikácie služby