Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080113
N
Kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

Detail služby

080113
kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA A ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV

Špecifikácie služby