Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080112
O
Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

Detail služby

080112
odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA A ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV

Špecifikácie služby