Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080111
N
Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

Detail služby

080111
odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA A ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV

Špecifikácie služby