Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070799
Odpady inak nešpecifikované

Detail služby

070799
odpady inak nešpecifikované
Katalóg odpadov| ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ČISTÝCH CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH VÝROBKOV INA

Špecifikácie služby