Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070710
N
Iné filtračné koláče a použité absorbenty

Detail služby

070710
iné filtračné koláče a použité absorbenty
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ČISTÝCH CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH VÝROBKOV INA

Špecifikácie služby