Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070709
N
Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

Detail služby

070709
halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ČISTÝCH CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH VÝROBKOV INA

Špecifikácie služby