Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070703
N
Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

Detail služby

070703
organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ČISTÝCH CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH VÝROBKOV INA

Špecifikácie služby