Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070699
Odpady inak nešpecifikované

Detail služby

070699
odpady inak nešpecifikované
Katalóg odpadov|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA TUKOV, MAZÍV, MYDIEL, DETERGENTOV, DEZINFEKČN

Špecifikácie služby