Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070612
O
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11

Detail služby

070612
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA TUKOV, MAZÍV, MYDIEL, DETERGENTOV, DEZINFEKČN

Špecifikácie služby