Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070610
N
Iné filtračné koláče a použité absorbenty

Detail služby

070610
iné filtračné koláče a použité absorbenty
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA TUKOV, MAZÍV, MYDIEL, DETERGENTOV, DEZINFEKČN

Špecifikácie služby