Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070609
N
Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

Detail služby

070609
halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA TUKOV, MAZÍV, MYDIEL, DETERGENTOV, DEZINFEKČN

Špecifikácie služby