Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070608
N
Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

Detail služby

070608
iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA TUKOV, MAZÍV, MYDIEL, DETERGENTOV, DEZINFEKČN

Špecifikácie služby