Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070514
O
Tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13

Detail služby

070514
tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV

Špecifikácie služby