Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070513
N
Tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

070513
tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV

Špecifikácie služby