Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070512
O
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11

Detail služby

070512
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV

Špecifikácie služby