Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070509
N
Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

Detail služby

070509
halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV

Špecifikácie služby