Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070508
N
Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

Detail služby

070508
Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV

Špecifikácie služby