Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070507
N
Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

Detail služby

070507
halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV

Špecifikácie služby