Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070504
N
Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

Detail služby

070504
iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV

Špecifikácie služby