Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070503
N
Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

Detail služby

070503
organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV

Špecifikácie služby