Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070413
N
Tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

070413
tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ORGANICKÝCH VÝROBKOV NA OCHRANU RASTLÍN (OKR

Špecifikácie služby