Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070412
O
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 11

Detail služby

070412
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 11
Katalóg odpadov|Ostatné odpady| ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ORGANICKÝCH VÝROBKOV NA OCHRANU RASTLÍN (OKR

Špecifikácie služby