Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070409
N
Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

Detail služby

070409
halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ORGANICKÝCH VÝROBKOV NA OCHRANU RASTLÍN (OKR

Špecifikácie služby