Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070408
N
Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

Detail služby

070408
iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ORGANICKÝCH VÝROBKOV NA OCHRANU RASTLÍN (OKR

Špecifikácie služby