Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070404
N
Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

Detail služby

070404
iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ORGANICKÝCH VÝROBKOV NA OCHRANU RASTLÍN (OKR

Špecifikácie služby