Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070403
N
Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

Detail služby

070403
organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ORGANICKÝCH VÝROBKOV NA OCHRANU RASTLÍN (OKR

Špecifikácie služby