Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070312
O
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11

Detail služby

070312
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ORGANICKÝCH FARBÍV A PIGMENTOV OKREM 06 11

Špecifikácie služby