Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070309
N
Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

Detail služby

070309
halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ORGANICKÝCH FARBÍV A PIGMENTOV OKREM 06 11

Špecifikácie služby