Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070308
N
Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

Detail služby

070308
iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ORGANICKÝCH FARBÍV A PIGMENTOV OKREM 06 11

Špecifikácie služby