Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070307
N
Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

Detail služby

070307
halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ORGANICKÝCH FARBÍV A PIGMENTOV OKREM 06 11

Špecifikácie služby