Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070304
N
Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

Detail služby

070304
iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ORGANICKÝCH FARBÍV A PIGMENTOV OKREM 06 11

Špecifikácie služby