Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070299
Odpady inak nešpecifikované

Detail služby

070299
odpady inak nešpecifikované
Katalóg odpadov|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH

Špecifikácie služby