Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070217
O
Odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16

Detail služby

070217
odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH

Špecifikácie služby