Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070216
N
Odpady obsahujúce nebezpečné silikóny

Detail služby

070216
odpady obsahujúce nebezpečné silikóny
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH

Špecifikácie služby