Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070215
O
Odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14

Detail služby

070215
odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH

Špecifikácie služby