Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070214
N
Odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

070214
odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH

Špecifikácie služby