Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070213
O
Odpadový plast

Detail služby

070213
odpadový plast
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH

Špecifikácie služby