Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070212
O
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11

Detail služby

070212
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH

Špecifikácie služby