Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070211
N
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

070211
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH

Špecifikácie služby