Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070210
N
Iné filtračné koláče a použité absorbenty

Detail služby

070210
iné filtračné koláče a použité absorbenty
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH

Špecifikácie služby