Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070208
N
Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

Detail služby

070208
iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH

Špecifikácie služby