Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070207
N
Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

Detail služby

070207
halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH

Špecifikácie služby