Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
070201
N
Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

Detail služby

070201
vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH

Špecifikácie služby